–ац≥ональне використанн¤ паливно-енергетичних ресурс≥в - дос¤гненн¤ максимальноњ ефективност≥ використанн¤ паливно-енергетичних ресурс≥в при ≥снуючому р≥вн≥ розвитку техн≥ки та технолог≥њ ≥ одночасному зниженн≥ технолог≥чного впливу на навколишнЇ середовище.

     –ац≥ональне використанн¤ ресурс≥в - ƒос¤гненн¤ максимальноњ ефективност≥ використанн¤ ресурс≥в у господарств≥ за ≥снуючого р≥вн¤ розвитку техн≥ки та технолог≥њ з одночасним зниженн¤м техногенного впливу на навколишнЇ середовище.

     –еактивна енерг≥¤ - параметр енергосистеми - обм≥нна електрична енерг≥¤ в системах зм≥нного струму ¤ка пер≥одично накопичуЇтьс¤ та в≥ддаЇтьс¤ електричними ≥ магн≥тними пол¤ми, що виникають п≥д час функц≥онуванн¤ електричноњ системи та вс≥х приЇднаних до нењ електроустановок.

     –еальний газ - газ, м≥ж молекулами ¤кого д≥ють сили м≥жмолекул¤рноњ взаЇмод≥њ.

     –ежим роботи енергосистеми - сукупн≥сть умов роботи енергосистеми за певний ≥нтервал часу з урахуванн¤м њхньоњ тривалост≥, посл≥довност≥ а також значень та характеру навантаженн¤.

     –е≥н'Їкц≥¤ - поверненн¤ найчаст≥ше високом≥нерал≥зованих р≥дин у аквавульфер п≥сл¤ терм≥чного використанн¤ з метою охорони навколишнього середовища чи п≥дтримуванн¤ стаб≥льност≥ п≥дземного резервуара. ƒл¤ п≥дтримуванн¤ стаб≥льност≥ п≥дземного резервуара ≥нод≥ необх≥дно вводити додатковий об'Їм води.

     –есурси - ÷≥нност≥, запаси, можливост≥, джерела доходу в державному бюджет≥. ” загальному вигл¤д≥ ресурси под≥л¤ють на природн≥ та економ≥чн≥ (матер≥альн≥, трудов≥, ф≥нансов≥)
ѕрим≥тка: ћожна вид≥лити так≥ види ресурс≥в: природн≥ ресурси (сировинн≥ та енергетичн≥), споживч≥ ресурси, виробнич≥ ресурси, в≥дтворюван≥ ресурси (наприклад, продукц≥¤, кадри певноњ квал≥ф≥кац≥њ, ¤к≥ навчаютьс¤ прот¤гом пер≥оду, що анал≥зуЇтьс¤ тощо), не в≥дтворюван≥ ресурси (наприклад, розроблюван≥ запаси корисних копалин), трудов≥ ресурси (можуть бути под≥лен≥ на квал≥ф≥кац≥йно-профес≥йн≥ групи, серед ¤ких необх≥дно вид≥лити ≥нтелектуальн≥ ресурси), ≥нформац≥йн≥ ресурси (потенц≥ал науки, потужност≥ культури та осв≥ти), ф≥нансов≥ ресурси (ресурси кап≥тальних вкладень, кредитн≥ тощо), первинн≥ ресурси (трудов≥ ресурси, природн≥ багатства), вторинн≥ ресурси та ≥н.

     –есурсовикористан¤ - ѕриродне або ц≥леспр¤моване використанн¤ (витрата) ресурс≥в р≥зноман≥тних вид≥в (матер≥альних, енергетичних, ≥нтелектуальних, трудових, ≥нформац≥йних ф≥нансових, часових та ≥нших - первинних ≥ вторинних, традиц≥йних ≥ нетрадиц≥йних) на стад≥¤х життЇвого циклу об'Їкта (виробу, продукц≥њ, процесу) та п≥д час наданн¤ послуг на певному р≥вн≥ розвитку сусп≥льства.
ѕрим≥тка: ¬итрати ресурс≥в под≥л¤ють: на корисн≥ (необх≥дн≥) витрати та на витрати (втрати) р≥зного роду.

     –есурсоЇмн≥сть продукц≥њ, роб≥т та послуг - —укупн≥сть структурно-техн≥чних властивостей, що визначають можлив≥сть виготовленн¤ продукц≥њ, ремонту ≥ утил≥зац≥њ, а також виконанн¤ роб≥т та наданн¤ послуг з установленими витратами та втратами ресурс≥в у технолог≥чних циклах. ¬изначаЇ показники ресурсовикористанн¤ та ресурсозбереженн¤.

     –есурсозбереженн¤ - ƒ≥¤льн≥сть (орган≥зац≥йна, економ≥чна, техн≥чна, наукова, практична, ≥нформац≥йна), методи, процеси, комплекс орган≥зац≥йно-техн≥чних заход≥в, що супроводжують ус≥ стад≥њ життЇвого циклу об'Їкт≥в ≥ спр¤мован≥ на рац≥ональне використанн¤ та ощадне витрачанн¤ ресурс≥в. –озр≥зн¤ють енергозбереженн¤ та матер≥алозбереженн¤

     –есурсом≥стк≥сть продукц≥њ, роб≥т та послуг - —укупн≥сть системно-структурних властивостей, що характеризують склад та вм≥ст зосереджених у продукц≥њ, роботах та послугах ресурс≥в певного виду за даного р≥вн¤ розвитку сусп≥льства.

     –есурсоощадн≥сть продукц≥њ, роб≥т та послуг - —укупн≥сть експлуатац≥йних властивостей, що характеризують техн≥чну досконал≥сть продукц≥њ, а також роб≥т ≥ послуг за р≥внем витрачанн¤ та використанн¤ р≥зноман≥тних ресурс≥в з дос¤гненн¤м певного корисного ефекту в заданих умовах функц≥онуванн¤. ¬изначаЇ показники ресурсовикористанн¤ та ресурсозбереженн¤.

     –отор в≥тровоњ енергетичноњ установки - складова частина в≥тровоњ енергетичноњ установки, до ¤коњ належить система обертових аеродинам≥чних елемент≥в, приЇднаних до Їдиного валу, ≥ ¤ка перетворюЇ к≥нетичну енерг≥ю в≥тру в механ≥чну енерг≥ю обертового валу.
–отори розр≥зн¤ють:
- против≥тровий ротор (ротор горизонтально-осьовоњ в≥тровоњ енергетичноњ установки, ¤кого в робочому стан≥ розташовують в≥дносно напр¤му пов≥тр¤ного потоку, перед опорою)
- зав≥тровий ротор (ротор горизонтально-осьовоњ в≥тровоњ енергетичноњ установки, ¤кого в робочому стан≥ розташовують в≥дносно напр¤му пов≥тр¤ного потоку, за опорою)

     –отор ƒароЇ - в≥трова турб≥на з вертикальним валом та двома або к≥лькома, переважно нап≥вкруглими, стр≥чкопод≥бними лопат¤ми, обидва к≥нц≥ ¤ких прикр≥плен≥ до валу.

     –отор —авон≥уса - в≥трова турб≥на, ¤ка складаЇтьс¤ з двох зм≥щених в≥дносно одна одноњ частин порожнистого цил≥ндра. ¬≥сь обертанн¤ - тв≥рна цил≥ндра, вона вертикальна ≥ тому найчаст≥ше ≥ тому част≥ше ор≥Їнтована по нормал≥ до напр¤му в≥тру (в≥трова турб≥на з вертикальним валом).

     –укавна м≥крог≥дроелектростанц≥¤ (рукавна м≥кро√≈—) - г≥дроелектростанц≥¤, ¤ка встановлюЇтьс¤ в спец≥альних в≥дгалуженн¤х р≥чок - рукавах.

     –укавна переносна м≥крог≥дроелектростанц≥¤ (–укавна переносна м≥кро√≈—) - рукавна м≥кро√≈—, призначена дл¤ перем≥щень вручну, на сан¤х ≥ таке ≥нше. (зг≥дно ƒ—“” 2275-93)
ѕрим≥тка. –укавн≥ переносн≥ √≈— звичайно мають потужн≥сть до 8 к¬т та масу до 50 кг.

Rambler's Top100 ”краинский портјл
Hosted by uCoz